Hupenevat vesivarat – Loppuuko maailmasta vesi?

dwindling-water-resourcesMaapallon vesivarat ovat merissä, napajäätiköissä, pintavesissä ja pohjavesissä. Vettä on myös varastoituneena ilmassa, maaperässä ja suolajärvissä. Planeetan kannalta ongelmallista on se, että vesivarannot ovat jakautuneet maapallolla epätasaisesti. Suurin osa vesivaroista on pohjoisella pallonpuoliskolla, ja erityisesti puhtaan juomaveden puute tietyillä alueilla aiheuttaa pahoja ongelmia, kuten tautiepidemioita. Tässä artikkelissa kerromme maapallon hupenevista vesivaroista ja siitä, millaisia ongelmia vesiongelmaan on keksitty.

Miksi vesi on tärkeää?

Vesi on elintärkeä aine sekä kasveille että ihmisille, sillä yksikään eliö ei pysy pitkiä aikoja toimintakykyisenä ilman vettä. Puhtaan juomaveden puute johtaa vuositasolla jopa miljoonien ihmisten kuolemaan, sillä likaisen veden mukana leviää helposti tauteja, kuten ripulia aiheuttavia viruksia. Jotta ihmiselimistö säilyisi terveenä, se tarvitsee päivittäin vähintään 2,5-3 litraa puhdasta vettä. Ihmisestä suurin osa on vettä, ja jokainen elimistön solu tarvitsee vettä toimiakseen. Tästä huolimatta maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, joilla ei ole käytössään puhdasta vettä tai edes alkeellisimpia sanitaatiotiloja, kuten käymälöitä. Koko planeetan vesivaroista vain muutama prosentti on ihmisen tarvitsemaa makeaa vettä, joten veden saatavuuden ja puhdistusprosesseihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Vesikriisin mahdolliset ratkaisut

Monien tutkimusten mukaan yli puolet maapallon maanalaisista pohjavesialtaista on vaarassa tyhjentyä. Vesivarojen väheneminen koettelee ennen kaikkea maapallon köyhimpiä ja tiheimmin asuttuja alueita, kuten Pohjois-Intiaa, Pakistania ja Pohjois-Intiaa. Vesikriisi saattaa uhata kuitenkin myös länsimaita, sillä esimerkiksi kuivassa ja vähäsateisessa Kaliforniassa yli puolet käytetystä vedestä on pohjavettä. Osassa pohjavesivarantoja muutokset ovat jo peruuttamattomia, eikä tilannetta voida korjata millään keinolla.

Vesikriisin ratkaisuksi on esitetty muun muassa ekokaupunkien perustamista. Näiden ekokaupunkien koko infrakstruktuuri olisi rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti siten, että luonnonvarojen riittävyys alueella turvattaisiin mahdollisimman hyvin. Huoli veden riittävyydestä on synnytty monilla alueilla erilaisia vesirakennusprojekteja, joiden avulla pyritään varmistamaan kasteluveden saanti ja estämään tulvien synty.

Makean veden varantojen hiipuessa on etsitty myös keinoja, joiden avulla merivedestä voitaisiin valmistaa makeaa vettä. Toistaiseksi prosessi on kuitenkin kallis, ja se kuluttaa paljon energiaa. Köyhien maiden vesinongelman ratkaisuksi menetelmästä ei siis ole, mutta varakkaissa maissa se on eräs tapa vähentää makean veden varantojen kulumista loppuun.