Mitä jätevesi on?

wastewaterJätevettä syntyy meidän kaikkien jokapäiväisen elämisen myötä. Lyhyesti selitettynä jätevesi on käytettyä vettä, johon ovat sekoittuneet monesta eri lähteestä kertyvät kuona-aineet kuten ihmisulosteet, ruuantähteet, erilaiset öljyt ja rasvat, pesuaineet ja muut kemikaalit. Jätevettä on kaikki se, minkä huuhdomme alas pesualtaasta, vessasta ja kylpyammeesta. Suihkussa käyminen tuottaa kenties eniten jätevettä, mutta myös pesukoneen ja astianpesukoneen käyttö ovat suuria jätevettä tuottavia aktiviteetteja. Ei yksityishenkilöitä ja -kotitalouksia tietenkään voi kaikesta syyttää, sillä yhtä lailla myös yritykset ja tietyt teollisuudenalat tuottavat suuria määriä jätevettä. Eräs jätevettä tuottava asia, jota monet eivät tule välttämättä edes ajatelleeksi, on sade. Vaikka sadetta pidetäänkin puhtaana, ei se pysy sellaisena laskeuduttuaan maahan. Kaupungin kaduille laskeutuva sadevesi kerää mukaansa kadulta, katoilta ja parkkipaikoilta huuhtoutuvia roskia ja kemikaaleja, jotka ovat haitallisia merille, joille ja järville.

Jos jätevedelle ei tehtäisi mitään, olisivat sekä ympäristön hyvinvointi että ihmisten terveys jatkuvasti vaarassa. Käytännössä luonnonvesiin yhdistyvä jätevesi saa aikaan paljon tuhoa muun muassa kalakannoissa sekä haittaa myös muuta villieläimistöä ja kasvistoa. Joillain alueilla jätevesiongelma kuten esimerkiksi lyijyn, elohopean, kromin ja muiden metallien ja myrkyllisten aineiden kertyminen veteen on äitynyt jopa niin pahaksi, ettei luonnonvesistä pyydetyn kalan syömistä suositella. Myös juomavedeksi tarkoitettu vesi saattaa olla täysin juomakelvotonta. Maailmanlaajuisesti peräti joka neljännellä ihmisellä ei ole käytettävissään puhdasta juomavettä, joka saattaa johtua osittain vesipulasta tai kuivuudesta, mutta monessa paikassa suurelta osin jätevesiongelmasta. Joillain alueilla luonnonvesistössä uiminen on mahdotonta, sillä jätevesistä tulevat kemikaalit ovat terveydelle haitallisia ja saattavat aiheuttaa esimerkiksi ihoreaktioita.

Etenkin kehittyneissä maissa käytetään miljardien eurojen edestä rahaa vedenlaadun parantamiseen käytettäväksi juomiseen tai ruuanlaittoon ja uusia keinoja pyritään etsimään jatkuvasti, mutta paljon on vielä myös parantamisen varaa. Kierrätetyn ja puhdistetun jäteveden käyttämistä voitaisiin hyödyntää suuremmassakin mittakaavassa esimerkiksi kastelemiseen niin puutarhanhoidossa kuin viljelyksillä ja ennen kaikkea WC:n käytössä. Kierrätettyä ja puhdistettua vettä voi myös käyttää korvaamaan likaista vettä luonnossa alueilla, joilla luonnossa elävät eläimet, kalat ja kasvit sitä kipeimmin tarvitsevat.