Tärkeää tietoa meistä

Maailman vesivarannot ehtyvät ja toisaalta vesistöt saastuvat ennennäkemättömällä vauhdilla. Joillakin planeettamme alueilla kuivuminen on todellinen ongelma sekä luonnon että ihmiskunnan selviytymisen kannalta. Ilmaston lämpeneminen saattaa aiheuttaa jäätikköalueiden sulamista, mikä taas johtaa merenpinnan nousuun ja lisääntyneisiin tulvariskeihin monilla rannikkoalueilla.

Valtamerien pinta on noussut reilussa sadassa vuodessa noin parikymmentä senttimetriä. Vaikka vuositasolla vauhti on vain muutamia millimetrejä, saattaa meriveden pinnan nousu olla joillakin alueilla kohtalosta. Siten esimerkiksi pienet saarivaltiot tai rannikkokaupungit saattavat kadota kartalta kokonaan. Myös tulvien riski kohoaa jäätikköjen sulamisen myötä lähes kaikkialla maailmassa. Ilmaston lämpeneminen on tosiasia, jolla on kauaskantoiset ja moninaiset vaikutukset.

Vesien saastuminen on merkittävää koko ihmiskunnan kannalta, sillä tähän mennessä jo neljännes maailman makean veden varannoista on saastunut terveydelle vaaralliseksi. Saastuneet vedet levittävät monia vaarallisia tauteja erityisesti kehitysmaissa. Vesiä saastuttavat teollisuuden ja kotitalouden päästöt sekä maataloudessa käytetyt lannoitteet ja torjunta-aineet, jotka huuhtouvat maaperästä vesistöihin aiheuttaen esimerkiksi rehevöitymistä ja muutoksia eläinten elinolosuhteisiin.

Suomessa vedenkäsittely hallitaan hyvin ja puhdistustekniikoista on tullut jopa kemianteollisuutemme vientituotteita. Suomalaiset käyttävät maailmanlaajuisesti paljon vettä, ja vetemme on myös erästä maailman puhtaimmista. Vedenpuhdistus jaetaan yleensä osaan: puhtaan veden puhdistukseen ja jäteveden puhdistukseen. Molemmat puhdistusprosessit sisältävät monia erilaisia vaiheita, joissa käytetään kemianteollisuutemme laadukkaimpia, tehokkaimpia ja ympäristön kannalta miellyttävimpiä tuotteita ja kemikaaleja.

Tältä sivustolta löydät tietoa maailman veden riittävyydestä, ympäristön suojelusta sekä puhtaan veden ja jätevesien käsittelystä. Suomalaiset kuluttavat valtavan määrän puhdasta vettä, joten kerromme sinulle myös, miten voit omassa arjessasi tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja samalla säästää selvää rahaa vesi- ja sähkölaskussasi. Vesien suojeleminen on kaikkian maapallon asukkaiden yhteyden tehtävä. Pienilla, arkisilla valinnoilla voi olla suuri merkitys, kun tarpeeksi moni ihminen tekee valinnat ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.